Telefoongebruik achter het stuur

Appen achter het stuur - DriveMe

Bijna iedereen – die passagier is – vindt het zeer onveilig wanneer de bestuurder met zijn telefoon bezig is. Maar het grootste gedeelde van deze passagiers is met de telefoon bezig wanneer ze zelf bestuurder zijn.

Telefoongebruik is de voornaamste oorzaak van afleiding achter het stuur.

Toen wij in 2019 aan onze cliënten vroegen of ze weleens telefoneerden tijdens het rijden kwam naar voren dat ruim 75% dat deed. Uit Amerikaans onderzoek* blijkt zelfs een percentage van 80%.

Andere opmerkelijke feiten:

• De meest voorkomende handelingen achter het stuur zijn (in volgorde van voorkomen, niet van risico) telefoneren of praten met mede-inzittenden in het voertuig (8o%), de autoradio afstemmen (65%), eten en drinken (45%), contact met kinderen op de achterbank (27%) en het gebruik van een draagbare muziekspeler (30%).

• Mannen maken vaker gebruik van navigatiesystemen (55% van de mannen tegenover 46% van de vrouwen), van smartphones voor routeaanwijzingen (30% van de mannen, tegenover 21% van de vrouwen) en van draagbare muziekspelers met een hoofdtelefoon (4% van de mannen tegenover 1% van de vrouwen).

• Vrouwen hebben vaker dan mannen contact met kinderen op de achterbank (23% van de mannen tegenover 31% van de vrouwen) en zijn vaker bezig met persoonlijke verzorging (3% van de mannen tegenover 8% van de vrouwen).

Afleidingen achter het stuur

• Ongeveer twee keer zoveel geënquêteerden (77%) zei dat ze binnenkomende telefoontjes eerder beantwoorden dan dat ze zelf bellen (41%). En rapporteerden dat ze eerder berichten of emails lezen (10%) dan dat ze deze zelf versturen ( 6%).

• Meer jongere automobilisten dan oudere ( 61% tegenover 50%) rapporteerden dat telefoneren geen verschil uitmaakte voor hun rijprestaties!

• Mannen en vrouwen ontlopen elkaar weinig of niet als het gaat om zelf bellen of de telefoon opnemen (42% van de mannen tegenover 39% van de vrouwen), het aannemen van binnenkomende emails of appjes (10% van de mannen tegenover 9% van de vrouwen), en het versturen van berichten (beide 6%).

• Meer automobilisten van onder de 25 jaar dan oudere automobilisten verzenden achter het stuur berichtjes.

• Jongere automobilisten, van 18 tot 20 jaar, voeren vaker dan oudere leeftijdsgroepen achter het stuur telefoongesprekken uit verveling.

Er waren maar heel weinig situaties waarin automobilisten nooit zouden telefoneren, of emails of berichten zouden versturen. Slecht weer was de voornaamste reden die door de helft van de geënquêteerden (54%) genoemd werd. Ongeveer 25% zei dat filerijden of druk verkeer invloed zou hebben op hun besluit om niet te telefoneren of te appen. Maar het zien van politie, ’s nachts rijden, rijden in de omgeving van een school of een baby of kind aan boord werden niet vaak genoemd ( tussen 1% en 6%).

Mobiel achter het stuur

• Als antwoord op de vraag of ze dachten dat het verschil maakte voor hun rijden wanneer ze telefoneerden of berichten verzonden, zei ongeveer de helft (54%) dat spreken met behulp van een in de hand gehouden apparaat, en een kwart (25%) dat zelfs het maken of versturen van berichtjes geen verschil uitmaakte voor hun rijprestaties. Sommigen zeiden dat ze langzamer reden als ze telefoneerden (20%) of berichten verzonden (31%).

• Sommige geënquêteerden rapporteerden dat ze langzamer reden wanneer ze telefoneerden, en ook dit varieert met de leeftijd, van 14% voor de jongste leeftijdsgroep tot 21% voor de leeftijdsgroep van 45 tot 64 jaar.

• Paradoxaal genoeg beschouwden bijna alle geënquêteerden – als passagier – wanneer een bestuurder die een app of email verzond (86% van de mannen tegenover 90% van de vrouwen) en e-mails of appjes las (84% van de mannen tegenover 88% van de vrouwen) het als zeer onveilig, en deze interpretatie nam met de leeftijd toe van 62% in de jongste leeftijdsgroep tot 96% bij volwassenen van 65 jaar of ouder.

*The National Highway Traffic Safety AdministrationDoor: Jeroen van der Kamp