Handreiking chauffeurs DriveMe

Module 1 DriveMe video
Eenheid 1 Instructie video DriveMe
Module 2 Het mooie werk als privéchauffeur
Eenheid 1 Inleiding
Eenheid 2 Professionele instelling
Eenheid 3 Persoonlijke presentatie
Eenheid 4 Het prikbord en voorbereiding rit
Eenheid 5 Uitvoering van de opdracht
Eenheid 6 Aankomst op de eindbestemming
Eenheid 7 Conclusies en aanbevelingen
Eenheid 8 Wegennet NL
Eenheid 9 Stappenplan voorbereiding rit
Eenheid 10 Quiz